VCI Nedir?

VCI Nedir?

VCI (Volatile Corosion Inhibitors) buharlaşan korozyon engelleyici ile krozyon önleme yöntemidir. Yani; VCI ambalajlar, görünmeyen ve korozyonu önleyen bir çeşit buharı havaya salan kimyasal formüller içerir. Buhar molekülleri kapalı
ambalaj ortamında bulunan metal yüzeylere yapışarak elektrokimyasal korozyon sürecini önler. Ambalaj açılıp parçalar
çıkarıldığında, korozyon önleyici moleküler tabaka hemen atmosfere buharlaşmaya devam eder. Böylece kullanıma hazır olan, ek temizlik veya işlem gerektirmeyen, kuru ve korozyona uğramayan parçaların depolanması ve lojistiği sağlanmış olur.

Yorum Yap

Your email address will not be published.